Edificación & Obra Civil

Obra Civil

Desenvolupem projectes i direccions d’obra civil en infraestructures i edificació, així com assistència tècnica pel control i vigilància de les obres.

 • Planejament de desenvolupament urbanístic
 • Projectes d’urbanització i xarxes de distribució.
 • Enllaços viaris, rotondes ,accessos, estacionaments i àrees de servei.
 • Viaductes, ponts passarel·les, passos elevats/subterranis i túnels
 • Estacions de bombeig i sondejos.
 • Abastiment i plantes de tractament d’aigua potable (ETAP).
 • Sanejament i plantes de depuració d’aigües residuals (EDAR).
 • Hidràulica fluvial (preses i assuts, estudis hidràulics, tractament de caudals, estudis inundació,...).
 • Rec (modernització de regadius, balses regulació, canals,,...).
 • Restauració espais degradats, abocadors, punts nets i tractament residus.
 • Llicencies, avaluacions i estudis d’impacte ambiental.
VEURE PROJECTES

INDUSTRIAL I TERCIARI

Desenvolupament integral de projectes i direccions facultatives per al càlcul, construcció i instal·lació d’edificacions (residencials, industrials, comercials i institucionals).

 • Cimentació superficial i profunda.
 • Mur de contenció, pantalles de pilotatges, micropliotatges, murs ancorats, esculleres, etc.
 • Estructures metàl·liques, formigó, fusta i mixtes.
 • Fàbriques i Plantes industrials.
 • Naus industrials i agrícoles (agroalimentària).
 • Edificació terciari (hotels, centres comercials, locals, restaurants, oficines...).
 • Centres institucionals (educatius, esportius, hospitals, culturals, recreatius...).
 • Estaciones de servei.
VEURE PROJECTES

REHABILITACIÓ I REFORMES

La situació econòmica del mercat immobiliari ens ha especialitzat en els darrers anys en el desenvolupament de projectes de rehabilitació i reformes que aporten millores en matèria d’eficiència energètica als nostres clients, aconseguint en molts casos que siguin beneficiaris d’incentius econòmics públics que prioritzen la seva sostenibilitat energètica.

 • Rehabilitació integral o parcial.
 • Rehabilitacions energètiques.
 • Reformes d’habitatges, locals comercials i industrials.
 • Projectes d’accessibilitat.
 • Adequacions ecològiques i arquitectura sostenible.
VEURE PROJECTES

Vivienda industrializada

Especialitzats en el disseny d’habitatges industrialitzats fets a fàbrica i amb materials testats a laboratoris, que ens permeten projectar immobles personalitzats en poques setmanes i amb estalvis en costos molt significatius respecte a l’edificació en obra. Els nostres projectes d’habitatges industrials aposten pel disseny, la precisió i l’estalvi energètic on tot està previst i calculat des del primer instant. Els nostres arquitectes dissenyen a l’ordinador quelcom que fabricarà una màquina de control numèric al mil·límetre.

 • Habitatges de ràpida construcció.
 • Habitatges modulars.
 • Passivhaus.
VEURE PORJECTES